Neljä syytä ottaa työn tauottaminen vakavasti

23.9.2021


Jätätkö tauot väliin, jos työssä on kiire? Tuntuuko siltä, että lähes aina on kiire ja siksi lipsut jatkuvaan paahtamiseen?

Tutkijat ovat selvittäneet erilaisten taukojen vaikutusta työskentelyyn. He ovat tarkastelleet toisaalta työn kuormittavuudesta toipumista ja toisaalta tauon antamaa buustia kehon ja mielen toiminnalle. Minna Huotilaisen uusi kirja Aivosi tarvitsevat tauon kertoo tieteellisiä perusteluja sille, miksi tauko on tärkeä ja myös tuottava osa työtä. On aika ottaa työn tauottaminen vakavasti. Siihen on ainakin neljä syytä:

1) Työuupumus on vakava aivojen uupumustila, jossa kognitiivinen toiminta kärsii. Työuupumuksen torjuminen vaatii sen, että työntekijä kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä, tuntee työnsä sujuvan hyvin ja kokee olevansa aikaansaava työntekijä. Taukokulttuurin kehittäminen on yksi hyvä vastaus työuupumuksen torjuntaan koko organisaatiossa.

2) Luovuus vaatii oikeaa autonomisen hermoston tilaa — muutoin aivoissamme piilevät uudet ideat jäävät tietoisuutemme ulkopuolelle. Koska työssä vaaditaan yhä enemmän ongelmanratkaisua ja poikkeustapausten parissa työskentelyä, luovuuden, kekseliäisyyden ja oivaltamisen merkitys kasvaa. Taukokulttuurin kehittäminen on olennainen tapa lisätä huokoisuutta ja luovuutta työpäivään.

3) Työ vaatii yhä enemmän yhteiskehittelyä siten, että erilaiset, eri aloilta ja mahdollisesti eri organisaatioista tulevat ihmiset tuottavat yhdessä uusia ajatuksia, suunnitelmia, konsepteja ja ideoita. Taukokulttuurin avulla hyvin erilaisista taustoista tulleet ihmiset tutustuvat ja voivat luottaa toisiinsa paremmin. Luottamus on yhteiskehittelyn ehdoton edellytys, sillä jos luottamusta ei ole, aivomme eivät pysty yhteiskehittelyyn vaan keskittyvät oman aseman turvaamiseen.

4) Kestävät työurat ovat koko yhteiskuntamme perusta. Toivomme, että ihmiset pystyvät ja haluavat työskennellä vielä iäkkäinäkin. Kestävä työura ei ole sprintti eikä edes maraton, vaan se on ultrajuoksua. Työn tulee olla myös palkitsevaa. Ilman hyvää taukokulttuuria tähän on vaikea yltää.

Lähde: Minna Huotilainen
Aivosi tarvitsevat tauon
Taukokulttuurin elvytysopas
TILAA KIRJA TÄSTÄ.

Minna Huotilainen on kasvatustieteen professori Helsingin yliopistosta. Hänen tutkimusmenetelmänsä on aivotutkimus, ja hän soveltaa sitä erityisesti oppimisen kysymyksiin. Hän on tutkinut mm. musiikkiharrastuksen ja muiden taito- ja taideaineiden roolia oppimisessa, eri-ikäisten oppimista, oppimista työelämässä sekä optimaalista aivojen huoltamista ja palautumista.

Artikkelin avainsanat:

työhyvinvointi, tauot, aivotutkimus

Arkisto:

2022

2021

2020

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu