Viisaat ihmiset eivät ympäröi itseään vain sellaisilla ihmisillä, jotka ovat heidän kanssaan samaa mieltä

Kirjoittanut: Jenni Spännäri & Eeva K. Kallio - 28.5.2020

Avoimuus on yksi viisautta kartuttavista voimavaroista. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että olemme kiinnostuneita uusista asioista ja katsantokannoista. Tämä johtaa myös siihen, että olemme ymmärtäväisiä sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole kanssamme samaa mieltä. Suhtaudumme muihin paitsi myötätunnolla, myös arvostavalla kiinnostuksella.

Viisaat ihmiset eivät ympäröi itseään vain sellaisilla ihmisillä, jotka ovat heidän kanssaan samaa mieltä. Viisaus tulee näkyville siis myös sosiaalisessa toiminnassa, käytännön elämässä. Kunnioittavassa vuorovaikutuksessa uusien ja eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa viisaus hioutuu ja perspektiivit laajentuvat.

Viisaan vuorovaikutuksen avain on juuri kunnioitus. Viisastuttavassa yhteisössä vallitsee psykologinen turvallisuus. Se tarkoittaa luottamusta siihen, että muut suhtautuvat myötätuntoisesti — että eriäviä mielipiteitä ei pilkata eikä niiden takia joudu henkilökohtaisen hyökkäyksen kohteeksi tai sosiaalisesti nolatuksi.

Psykologinen turvallisuus vapauttaa yhteisön jäsenet viisastumaan ja kasvamaan yhdessä. Se edistää myös luovuutta ja yhteistyötä sellaisissa tilanteissa, kun ratkaistavana on jokin yhteinen ongelma.

Valitse seurasi huolella


Kirjassaan Vägar till visdom ruotsalainen lääketieteen professori Stefan Einhorn kehottaa oppimaan muilta, mutta valitsemaan seuran huolella. Muiden tiedon tai koulutuksen määrällä ei hänen mukaansa ole juuri merkitystä, ja liiallinen samanmielisyys on suorastaan haitaksi.

Sen sijaan hän kehottaa keskustelukumppaneita valittaessa kysymään:

— Tunnemmeko olomme turvalliseksi heidän kanssaan?
— Ovatko he hyviä kannustamaan meitä?
— Onko heillä hyvä sydän?
— Voimmeko kasvaa ja kehittyä yhdessä?

Ja viimeisimpänä muttei vähäisimpänä:
— Viihdymmekö heidän kanssaan?

Lähde:
Jenni Spännäri — Eeva K. Kallio
Viisaus
Käyttäjän opas


ILMAINEN WEBINAARI — KLIKKAA ITSESI MUKAAN.

Kirja tuo yhteen monitieteisen viisaustutkimuksen uusimmat tulokset, viisauden pohdinnan pitkät perinteet sekä käytännön opit viisaaksi kasvamiseen. Sen harjoitusten avulla jokainen voi käyttää ja kehittää omaa viisauttaan. Lisäksi kirjassa sukelletaan viisaan työelämän syövereihin ja avataan muun muassa sitä, miksi viisaus rakentuu useimmiten yhdessä muiden kanssa.
TILAA TÄSTÄ.

Artikkelin avainsanat:

viisaus, itsensä kehittäminen, kirja

Arkisto:

2022

2021

2020

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu