Päätöksenteon illuusiot
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana

29,00 €

Ostoskorissa 0 kpl
  • 1. painos, 2022
  • ISBN 978-952-370-200-4
  • Sidottu, 329 sivua

Tuomas LeistiHanna Poskiparta

Päätöksenteon illuusiot

Ymmärrä paremmin, miten teet päätöksiä

Todennäköisesti me kaikki haluaisimme toimia järkevämmin, mutta huomaamme toisinaan tekevämme päätöksiä, joita tuskin voi kuvata kaikin puolin rationaalisiksi. Joskus kärsimme huonoista valinnoistamme itse hiljaa henkilökohtaisessa elämässämme, joskus taas joudumme vastuuseen epäonnistuneista päätöksistämme, jotka koskettavat suurta määrää muita ihmisiä.

Usein huonot päätökset aiheuttavat lähinnä mielipahaa, mutta joillakin huonoilla päätöksillä voi olla kauaskantoisia seurauksia.

Tämä kirja murtaa havainnollisesti rationaalisen päätöksenteon illuusiot. Kirjan opeilla ymmärrät, miten teet päätöksiä ja miten voit tarvittaessa harkita päätöksiäsi paremmin. Kirja esittelee päätöksentekoon liittyvää tutkimusta niin psykologian, aivotutkimuksen, kognitiotieteen kuin filosofiankin suunnista.

Päätöksenteko on ennen kaikkia taito, jota jokaisen on mahdollista kehittää.

Joustava mieli ja kyky tunnustaa oma erehtyväisyys on rationaalisempaa kuin sokea usko omaan loogiseen ajatteluun. Emme useimmiten voi tietää ennakolta, mikä on oikea päätös, joten rationaalinen toiminta vaatii jatkuvaa luovimista ja uuden tiedon yhdistämistä päätöksiin.

Moni ihmettelee oman toimintansa kahtiajakoisuutta. Töissä saattaa käyttää paljon aikaa ja energiaa melko mitättömienkin päätöksien puntarointiin, laajoihin taustaselvityksiin sekä uuden päätöksen mukaiseen toimintatavan opetteluun. Sen sijaan omaan arkeen liittyvissä päätöksissä saatamme ihmetellä, kuinka toistuvasti ajaudumme samojen huonojen päätösten äärelle, vaikka usein ajattelemmekin, että haluaisimme toimia toisin. Jos olemme sisukkaasti koko työpäivän ponnistelleet tehdäksemme viisaita päätöksiä, on iltapäivällä energia ja tahdonvoima niin vähissä, että emme yksinkertaisesti jaksa välittää, millaisia päätöksiä teemme ja miten ne palvelevat arkeamme. Yritämme tässä kirjassa sen vuoksi hahmotella eräänlaista intuitiivista arkirationaalisuutta, jossa pyritään välttämään liikaa kuormittavaa ajattelua ja säästämään se tilanteisiin, joissa se on todella tarpeen.

Toivomme, että kirja tarjoaa eväitä parempaan ja itsekriittisempään päätösten, asenteiden tai mielipiteiden reflektointiin sekä sellaisiin valintoihin, jotka tuntuvat omilta ja joiden takana voi aidosti seistä.

Psykologian tohtori Tuomas Leisti toimii psykologian lehtorina Metropolia AMK:ssa sekä vierailevana tutkijana Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa. Tuomas on tehnyt väitöskirjansa tietoisuuden roolista päätöksenteossa ja tavoista, joilla ihmiset perustelevat päätöksiään. Päätöksenteon ja tietoisuuden lisäksi hänen tutkimuskohteenaan ovat olleet visuaalinen havaitseminen, mediapsykologia sekä laadun kokemus ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksessa.

Psykologi Hanna Poskiparta työskentelee Novetos Oy:ssä valmentajana, organisaatiokonsulttina ja coachina. Työskennellessään asiakkaiden kanssa Hanna oivalluttaa tunnistamaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä, rohkaisee katsomaan asioita uudenlaisista näkökulmista ja kannustaa tekemään päätöksiä, joihin voi sitoutua. Hanna ammentaa osaamistaan pitkästä kokemuksesta työpsykologina, konsulttina, kehittäjänä ja johtajana.

  • 1. painos, 2022
  • ISBN 978-952-370-200-4
  • Sidottu, 329 sivua